تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1380 
زبان و ادبیات عرب 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم 
18.50 
لیسانس 
1378 
زبان و ادبیات عرب 
دانشگاه قم 
0.00 
دکترا 
1393 
شیعه شناسی (ناتمام) 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
0.00 
سطح 4 
1390 
الدراسات الإسلامية 
موسسه بين المللي مطالعات اسلامي 
19.00