گوهر ـ فارسی ساز نمایشگر و چاپگر
44 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1373
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه‌نویس ـ طراح فونت
زبان : فارسی